Ta kontakt for tilbud og informasjon

Epost til post@aastjern.no

Eystein på 905 86 868

Åstjern AS

Åstjerntunet, 2760 Brandbu
Pb 120, 2712 Brandbu
Org.nr. 814580482
Konto: 2020.34.25474
Vipps: 108429

Google-maps-link

Veibeskrivelse

Sørfra: Kjør rv 4 nordover, forbi Gran. Kjør ca 5 km, ta av fra rv 4 mot Brandbu, følg rv 34, Røykenviklinna. Ta av til Brandbu sentrum. Ved Europris står det skilt til Åstjern (11 km), opp Kjølvegen.

Følg Kjølvegen, kjør under jernbanen (NB maks høyde 3,6 meter). Ta til venstre (skiltet) der asfalten og bebyggelsen slutter, ca 4 km fra sentrum.

Kjør til du ser noen brune hus på høyre side, ca 7 km fra siste skilt. Fremme.

Nordfra: Kjør rv 4 sørover, forbi Eina. Ta av fra rv 4 mot Åstjern (skiltet), i sørenden av Einafjorden.
Følg Einastranda i ca 2 km. Ta til venstre (skiltet).

Kjør ca 5 km. Ta til venstre (skiltet). Kjør 500 meter. Ta til venstre. Fremme.

Covid-19

På Åstjern kan du bo, spise og hygge deg under trygge forhold. Vi har gode rutiner for smitteverntiltak og følger de angitte retningslinjene fra NHO-reiseliv.